Voor wie

Richtlijn Steigers is bedoeld voor Iedereen die (in)direct te maken krijgt met de steiger.Te denken valt aan opdrachtgevers, architecten, constructeurs, bouwbedrijven, schilders, metselbedrijven, installateurs, steigerbouwers, fabrikanten, leveranciers, isolatiebedrijven, scheepsbouwbedrijven, verhuur­bedrijven, (petro) chemische bedrijven, overheden, advies­bureaus, toezichthouders/inspecteurs, onderwijsinstel­lingen, uitzendorganisaties, verzekeringsmaatschappijen.

De richtlijn geeft de stand van de techniek is weer over het bouwen van en het werken op veelal stalen, staande steigers in de bouw, industrie en vele andere branches. En omdat het handboek bestaat uit een losbladig systeem en de website actief wordt bijgehouden, is de Richtlijn Steigers altijd actueel en geeft het een weerslag van de geldende wet- en regelgeving, normen en de stand van de techniek.

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Richtlijn Steigers Voor wie