7.2.2 DESKUNDIGHEID OF VAKBEKWAAMHEID DOOR DIPLOMERING OF PERSOONSCERTIFICERING

Het uitgangspunt dat de scholingsstructuur hanteert is het objectief aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid. Daartoe bestaan er drie mogelijkheden:

  • een MBO-diploma, afgegeven namens de overheid door het ROC
  • een Vakbekwaamheidsdiploma EVC, afgegeven door Kenniscentrum EVC
  • een certificaat volgens ISO 17024 (persoonscertificaat), afgegeven namens de Stichting Veilig Werken Op Hoogte door een erkende Certificerende Instantie.

Er zijn twee wegen om in het bezit te komen van een MBO-diploma:

  • Deelname aan de Beroeps Begeleidende Leerweg bij een ROC en het Opleidingsbedrijf Steigerbouw of individueel leerbedrijf. Dat is het volgen van de MBO-opleidingen niveau 2 en 3, waarbij relevante praktijkervaring wordt opgedaan (leren/werken)
     
  • Deelname aan een EVC-traject, zoals dat via het EVC-centrum Bouw & Infra (zelfstandig onderdeel van Volandis) kan worden aangevraagd. Het traject geeft ervaren monteurs de kans om zonder opleiding of training de deskundigheid en vakbekwaamheid aan te tonen.

Er is één weg om in het bezit te komen van een persoonscertificaat :

  • Het volgen van trainingen/cursussen bij commerciële opleiders, in combinatie met relevante praktijkervaring en afgesloten met onafhankelijke examinering door één van de door de Certificerende Instantie erkende examenbureaus.

 

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 7. SCHOLINGSSTRUCTUUR STEIGERBOUW 7.2 Functies 7.2.2 DESKUNDIGHEID OF VAKBEKWAAMHEID DOOR DIPLOMERING OF PERSOONSCERTIFICERING