7.2.2.1 BEROEPS BEGELEIDENDE LEERWEG EN MBO-DIPLOMA

De meest complete wijze om tot volwaardige en erkende vakdiploma’s te komen, is via de Beroeps Begeleidende Leerweg (leer-werktraject). Dit wordt ten behoeve van de steigerbranche gefaciliteerd door het Opleidingsbedrijf Steigerbouw, een onafhankelijk branche-initiatief voor de steigerbouw, in samenwerking met het ROC. Hierbij vindt de theoretische opleiding periodiek in de regio plaats, waarbij de aspirant (1e) Monteur tegelijkertijd onder leiding van een erkende leermeester praktijkervaring opdoet bij het leerbedrijf. De kandidaat is vanaf de eerste dag volwaardig werkzaam bij het montagebedrijf.

Ter verkrijging van een officieel MBO-diploma worden kennis, praktijkervaring en vaardigheden met betrekking tot steigermontage door middel van eindtermen getoetst, alsook de zogenoemde “AVO-vakken” (Algemeen Vormend Onderwijs), zoals rekenen en taalvaardigheid. Het diploma bevestigt objectief dat de monteur voldoet aan de vereiste competentieprofielen en de uitgangspunten van de kwalificatiedossiers.

Het MBO-diploma bestaat alleen voor Monteur Steigerbouw (MBO-2) en 1e Monteur Steigerbouw (MBO-3).

In het geval van MBO-diploma’s is persoonscertificering niet meer noodzakelijk. Een diploma is erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en geldig voor het leven. Er wordt wél vanuit de Stichting Veilig Werken Op Hoogte gewerkt aan een systematiek, waarbij de gediplomeerden periodiek kunnen worden bijgeschoold over actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied. 

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 7. SCHOLINGSSTRUCTUUR STEIGERBOUW 7.2 Functies 7.2.2.1 BEROEPS BEGELEIDENDE LEERWEG EN MBO-DIPLOMA