7.2.2.2 ERKENNING VERWORVEN COMPETENTIES EN MBO-DIPLOMA OF VAKBEKWAAMHEIDSDIPLOMA

Ervaren steigermonteurs kunnen gebruik maken van de EVC-procedure (Erkenning van Verworven Competenties) om door ervaring opgedane kennis en kunde aan te tonen. Daarvoor kunnen kandidaten zich (laten) aanmelden bij het EVC Centrum Bouw & Infra. De kandidaat kan –na eventuele aanvullende scholing- op deze wijze het Ervaringscertificaat behalen dat kan leiden tot het MBO-diploma. Deze wijze van erkennen heeft niet alleen betrekking op de aantoonbaarheid van steiger-technische kennis en vaardigheden, maar ook op de eerder genoemde AVO-vakken.

Erkenning verworven competenties en vakbekwaamheidsdiploma

De mogelijkheid bestaat dat een ervaren steigermonteur wél aantoonbaar beschikt over steiger-technische kennis en vaardigheden, maar niet de AVO-vakken beheerst. In dát geval wordt bij goed gevolg door het EVC-centrum Bouw & Infra een document verstrekt dat de waarde heeft van een branchecertificaat, een zogenoemd “vakbekwaamheidsdiploma”.
 

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 7. SCHOLINGSSTRUCTUUR STEIGERBOUW 7.2 Functies 7.2.2.2 ERKENNING VERWORVEN COMPETENTIES EN MBO-DIPLOMA OF VAKBEKWAAMHEIDSDIPLOMA