7.2.2.3 TRAINING/CURSUSSEN EN PERSOONSCERTIFICERING (VOLGENS ISO 17024)

Een andere wijze om vakbekwaamheid te verwerven en aan te tonen, is het behalen van een persoonscertificaat. Er wordt echter geen aandacht besteed aan de algemeen vormende vakken. Deze opleidingen concentreren zich op de theoretische kennis en praktische vaardigheden. De examens dienen objectief oordeel te geven van de vakbekwaamheid van de kandidaten.

In de recent opgestelde eind- en toets-termen spelen ook gedragscomponenten inzake veilig werken een belangrijke rol. De branche stelt als voorwaarde dat de examens worden afgenomen “conform” het regime van persoonscertificering volgens ISO 17024. Om de kwaliteit van de certificering, de onafhankelijkheid en de uniformiteit van certificering te garanderen, wordt samengewerkt met een toezichthoudende en –bij voorkeur internationaal- erkende Certificerende Instantie.
 

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 7. SCHOLINGSSTRUCTUUR STEIGERBOUW 7.2 Functies 7.2.2.3 TRAINING/CURSUSSEN EN PERSOONSCERTIFICERING (VOLGENS ISO 17024)