7.2.2.4 KEUZEDELEN EN MODULES

Een MBO - opleiding bestaat voortaan uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de kandidaat zich verbreden of verdiepen. In het geval van steigerbouw is al langer voorzien in het basisdeel en het profieldeel: op die wijze zijn de MBO - opleidingen verzorgd en de diploma’s tot dusverre verstrekt. De keuzedelen hebben betrekking op Industrie, Offshore en Bouw/ondersteuningen.

Ook voor de trainingen/cursussen die leiden tot persoonscertificaten is gekozen voor een vergelijkbare opzet: basisscholing, eventueel aangevuld met modules. Een nadere specialisatie naar Industrie, Offshore of Bouw/ondersteuningen. Het is aan de betreffende sector in hoeverre deze aanvullende aantoonbare vakbekwaamheid vereist is. 

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 7. SCHOLINGSSTRUCTUUR STEIGERBOUW 7.2 Functies 7.2.2.4 KEUZEDELEN EN MODULES