3.2.7 Onderstopping van staanders op bordessen en dergelijke

Om te beginnen moet een stalen bordes sterk genoeg zijn om een steiger te dragen.
Industriële bordessen zijn vaak berekend op een gelijkmatig verdeelde belasting van 5 kN//m² en/of een puntbelasting van 5 kN).

Het zal duidelijk zijn dat een bordes, berekend op een gelijkmatig verdeelde belasting van 5 kN/m², geen steiger kan dragen die is berekend op steigerklasse 4 (3 kN/m² op 1,5 vloer tegelijkertijd belast), maar bovendien zijn eigen gewicht op het bordes gaat afdragen.

De opdrachtgever moet aangeven hoe zwaar een bordes mag worden belast. Steigers die op stalen bordessen worden geplaatst behoeven (bij voorkeur dubbel) stophout, dat aan beide uiteinden draagt op de constructie, bijvoorbeeld op de bordesbalken (zie figuur 3.2.71). Afhankelijk van de belasting zal een zwaarder profiel (bijv. HEA-staalprofiel) moeten worden toegepast.

Figuur 3.2.7¹ Onderstopping van draagpunt tot draagpunt van onderliggende constructie

Een steiger draagt via de staanders een puntbelasting af naar de ondergrond. Dit afdragen moet gebeuren via:

  •  het bordes zelf (mits puntlast toelaatbaar, bijv. F < 5kN)
  •  doorstempeling
  •  verdeling naar dragende constructie, met behulp van bijvoorbeeld dubbel stophout of een stalen HEA-profiel.

Daarom is het meestal nodig het bordes te onderstempelen, onder het motto: bij twijfel altijd doorstempelen (zoals figuur 3.2.7³ aangeeft).

Maar let wel, doorstempelen kan ook gevaarlijk zijn. Een installatie, die uit bedrijf gaat, kan leiden tot temperatuurwisseling en daardoor uitzetten of krimpen, waardoor de stempels hun functie verliezen of zelfs kunnen bezwijken door overbelasting.

Figuur 3.2.7³ Bij bordessen en dergelijke doorstempelen

Voor steigers op balkons, vloeren, daken enz. gelden in feite dezelfde hoofdregels. De sterkte en stijfheid van dergelijke constructies moeten altijd door de opdrachtgever van het steigerbouwbedrijf worden gecontroleerd en voldoende bevonden.

Bijzondere aandacht is nodig bij het opstellen van steigers op kanaalplaatvloeren, ribcassettevloeren en andere constructies met een onregelmatige doorsnede of met holle ruimten.

Let op: De draagkracht van de ondergrond dient te allen tijde door de opdrachtgever van het steigerbouwbedrijf te worden aangegeven. In een aantal gevallen is niet de steiger, maar juist de ondergrond maatgevend.

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 3. Werkvoorbereiding van project 3.2 Ondergrond 3.2.7 Onderstopping van staanders op bordessen en dergelijke