3.2.5 Onderstopping van staanders op maaiveld

Onder voetplaten en voetspindels hoort stophout, met een minimale afmeting van 200 x 32 x 500 mm. Is de draagkracht van de grond twijfelachtig of is één stuk stophout niet sterk genoeg, werk dan met dubbel stophout, strak naast elkaar gelegd met daarop dwars stophout (eventueel twee lagen).

Figuur 3.2.5 laat zien dat de wijze van onderstoppen een grote invloed heeft op de optredende gronddruk.

Figuur 3.2.5 Relatie tussen wijze van onderstoppen en optredende gronddruk (exclusief spreiding door bestrating)

Belangrijke aanvullende aspecten.

  • De opdrachtgever dient de gemiddelde draagkracht van de grond (0,2 - 0,4 N/mm²) te controleren, bijvoorbeeld door middel van een sondering, zie paragraaf 3.2.6.
  • Ook geroerde grond moet worden gesondeerd en op sterkte worden gecontroleerd, na eerst te zijn aangetrild.
  • Bij steigers hoger dan 24 m moet van geval tot geval worden beoordeeld of de beoogde onderstopping strookt met de optredende belasting. Als de gronddruk te hoog wordt kan eventueel worden besloten om extra onderstopping aan te brengen, bijvoorbeeld in de vorm van Stelconplaten, draglineschotten, biels of dikke rijplaten.

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 3. Werkvoorbereiding van project 3.2 Ondergrond 3.2.5 Onderstopping van staanders op maaiveld