3.2.4 Staanderbelasting

Figuur 3.2.4 geeft een indicatie van de staanderbelasting van verschillende steigersystemen. Er is hierbij uitgegaan van:

  • een steigerbreedte van 1,3 tot 1,4 meter
  • een belasting van 3,00 kN/m² op 1,5 werkvloer
  • exclusief belastingfactoren.
Figuur 3.2.4 Indicatieve staanderbelasting exclusief belastingfactoren voor steigersystemen

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 3. Werkvoorbereiding van project 3.2 Ondergrond 3.2.4 Staanderbelasting