3.2.2 Vuistregels ondergrond

De staanderbelasting moet worden gespreid naar de ondergrond. Hoe dikker de bestrating of betonplaat des te groter is de spreiding.

Bij opstelling op het maaiveld bepaalt de dikte van de onderstopping, samen met de sterkte en stijfheid hiervan en de dikte van bijvoorbeeld de bestrating, de spreiding van de kracht in de onderliggende grond. Zie ook figuur 3.2.2¹.

Figuur 3.2.2¹ Spreiding naar de ondergrond

Onderstaande figuur (3.2.2²) geeft vuistregels voor plaatsing van een steiger op maaiveld, met de kanttekening dat er onder de voetplaten altijd stophout moet worden aangebracht.

Steigerhoogte Ondergrond Dikte Opmerking
0 - 24 m Betonnen vloer op maaiveldniveau, al dan niet voorzien van wapeningsstaal >10 cm Geen probleem
0 - 24 m Stelconplaten (2 m x 2 m) 11 - 14 cm Geen probleem
0 - 24 m Betonklinkers 10 cm Geen probleem
0 - 24 m Houten draglineschotten 10 - 15 cm Geen probleem
>24 m

 

 

Berekening gewenst
0 - 10 m Stalen rijplaten 0,5 - 1 cm Geen probleem
> 10 m Stalen rijplaten 1 - 2 cm Berekening gewenst
0 - 10 m Enkel stophout op ongeroerde grond - Geen probleem
> 10 m Enkel stophout op ongeroerde grond - Berekening gewenst
0 - 10 m Enkel stophout op geroerde grond - Ondergrond verdichten (aantrillen)
> 10 m Op geroerde grond altijd extra drukverdeling toepassen Zie boven Ondergrond verdichten, berekening gewenst
Figuur 3.2.2² Vuistregels voor ondergrond bij plaatsing steiger op maaiveld (tot 24 m hoogte)

Wijkt de ondergrond hiervan af, dan moet er een controleberekening of een proefbelasting worden uitgevoerd.

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 3. Werkvoorbereiding van project 3.2 Ondergrond 3.2.2 Vuistregels ondergrond