3.2 Ondergrond

Een steiger rust op de grond of op constructiedelen. Het is duidelijk dat de sterkte en stabiliteit van een steiger in grote mate afhankelijk zijn van de sterkte van de steunpunten. Er is een grote variëteit in ondergrond. Om er een aantal te noemen:

  • zand, klei e.d.
  • bestrating van betonnen platen en van (beton)klinkers
  • een betonnen fundering, vloer of balk
  • liggers van een staalconstructie
  • daken en luifels
  • equipment, zoals bordessen en het inwendige van vaten.

Voordat met het opbouwen van een steiger wordt begonnen dient de opdrachtgever te zorgen voor betrouwbare informatie over de draagkracht van de ondergrond of voor een specifieke berekening.

Dit hoofdstuk gaat grotendeels over een steigeropstelling op de grond, omdat daarin de meeste risico’s schuilen.

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.