Richtlijn Steigers: een "must" voor iedereen die werkt met steigers

VSB en Bouwend Nederland presenteren de Richtlijn Steigers, waarin de stand van de techniek is weergegeven over het bouwen van en het werken op veelal stalen, staande steigers in de bouw, industrie en vele andere branches. De richtlijn krijgt vorm in een handboek en de website www.richtlijnsteigers.nl. Omdat het handboek bestaat uit een losbladig systeem en de website actief wordt bijgehouden, is de Richtlijn Steigers altijd actueel en geeft het een weerslag van de geldende wet- en regelgeving, normen en de stand van de techniek.

 

De richtlijn is tot stand gekomen in goed overleg met deskundige partijen, zoals TNO Bouw en Ondergrond, Aboma + Keboma, Stichting Arbouw, de Arbeidsinspectie en vooral de specialisten van VSB en Bouwend Nederland.

 

Steigertoets

Om steigers te mogen bouwen, is het met ingang van 1 januari 2017 noodzakelijk om geregistreerd te staan in het Centraal Diploma Register voor de steigerbouw. Dat kan wanneer u uw vakbekwaamheid heeft aangetoond.

Laatste nieuws

Prev Next

Richtlijn Steigers opgenomen in Arbocatalogus Bouw & Infra

Gijs Buijs (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven) en Harry Hertsenberg (Bouwend Nederland KOMAT) hebben uit handen van Alexander Kreulen van Volandis de officiële bekendmaking ontvangen dat de Richtlijn Steigers wordt opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Nadat de... Lees verder

Update Richtlijn Steigers

De Richtlijn Steigers is weer geüpdatet. Naast een kleine redactionele aanpassing in paragraaf 5.1.4 (schouderbescherming) is met name paragraaf 2.2. over ‘Configuraties en moeilijkheidsgraden van steigers’ aangepast. Deze paragraaf heeft een belangrijke relatie met hoofdstuk 7 over de scholingsstructuur voor... Lees verder

Nieuwe update Richtlijn Steigers

De Richtlijn Steigers is geüpdatet. Met de update zijn de website en de geprinte versie op een aantal punten vernieuwd. Een van de vernieuwingen betreft de scholingsstructuur voor de steigerbouw die nu integraal in de richtlijn is opgenomen en waarin... Lees verder

Richtlijn Steigers per 1 juli 2016 gratis

Met ingang van 1 juli 2016 zijn de websites van de Richtlijn Steigers en de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies gratis toegankelijk. Op 9 juni ondertekenden Gijs Buijs van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven en Teus de Wit van... Lees verder

Paragraaf 4.4.1, 5.5 en 7.3 vernieuwd

De paragrafen 4.4.1 en 5.5 met betrekking tot houten steigerdelen, evenals 7.3.1 tot en met 7.3.3, welke betrekking hebben op de eindtermen van opleidingen, zijn ge-update.   27-10-2015 Lees verder

Nieuwe paragrafen in H2

Per september 2015 is paragraaf 2.2. Standaardconfiguraties gewijzigd. In dit onderdeel zijn paragrafen 2.2.1 tot en met 2.2.3 tussen gevoegd en zijn de "oude" paragrafen verplaatst naar paragrafen 2.2.4 en verder. Hierdoor is tevens de nummering van deze paragrafen, tabellen... Lees verder

Kleine wijziging in tabel 2.4.3.13 Toetsing Staanderbelastingen

In tabel 2.4.3.13 Toetsing Staanderbelastingen van Richtlijn Steigers is een kleine wijziging doorgevoerd in de kopregel van de betreffende tabel. Hierin zijn foutieve referenties naar tabel 2.4.3.1 t.e.m. 2.4.3.3 gecorrigeerd naar resp. 2.4.3.9 t.e.m. 2.4.3.11. 14-04-2015 Lees verder

Update paragraaf 2.5 Tekeningen van de Richtlijn Steigers

Met ingang van december 2014 is een nieuwe versie van paragraaf 2.5 Tekeningen van de Richtlijn Steigers beschikbaar voor de abonnees. In deze update is de opzet van de paragraaf gewijzigd, zijn enkele onderdelen komen te vervallen (bijv. projectiemethoden, papierformaten)... Lees verder

Viertal routekaarten in het kader van de nieuwe scholingsstructuur

In het kader van de nieuwe scholingsstructuur heeft VSB een viertal routekaarten geïntroduceerd die de belangrijkste te nemen stappen per onderdeel van de Scholingsstructuur samenvatten. De routekaarten kunnen hier worden gedownload:   Routekaart Nieuwe Scholingsstructuur Steigerbouw Routekaart EVC Routekaart Certificering Routekaart Diplomering Lees verder

Update Richtlijn Steigers een feit

De Richtlijn Steigers is weer geüpdate. Met de update van de inhoud is ook de website geheel vernieuwd, waardoor deze nu ook op tablet en smartphone kan worden bekeken. Met de komst van de update richt de Richtlijn Steigers zich... Lees verder

Uitkomsten Arbeidsinspectie onderstrepen noodzaak Richtlijn Steigers

75% van de steigers voldoet niet Dit bleek uit de cijfers die de Arbeidsinspectie, tijdens de VSB-informatiebijeenkomst van 15 april jl, presenteerde naar aanleiding van de steigerinspectieacties die zij uitvoerde in de periode van 1 mei tot en met 31... Lees verder

Controles Arbeidsinspectie op steigers

Controles Arbeidsinspectie op steigers

Van 1 mei 2009 tot 1 november 2009 organiseert de Arbeidsinspectie een landelijke controle gericht op de constructie, de montage en het gebruik van steigers. "Wie daarbij de ‘spelregels’ van de Richtlijn Steigers volgt, zal zich geen zorgen hoeven maken",... Lees verder

Arbeidsinspectie nu ook (veilig) op de hoogte van Richtlijn Steigers

Arbeidsinspectie nu ook (veilig) op de hoogte van Richtlijn Steigers

Op 16 april werd de Arbeidsinspectie onder meer door de brancheorganisaties VSB en Komat bijgepraat over de Richtlijn Steigers. Namens de VSB en Komat werd aan alle inspecteurs van de Arbeidsinspectie het Handboek Richtlijn Steigers aangeboden. Ook de heren Jan Boer... Lees verder

Richtlijn Steigers op 2 december 2008 een feit

Richtlijn Steigers op 2 december 2008 een feit

Met de uitreiking van het eerste exemplaar van de Richtlijn Steigers aan staatssecretaris A. Aboutaleb en de ingebruikname van de website www.richtlijnsteigers.nl is de Richtlijn Steigers een feit. De staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kreeg de... Lees verder

VSB en Komat presenteren Richtlijn Steigers

De nieuwe Richtlijn Steigers is gereed. Op 2 december presenteren de VSB en Komat deze nieuwe standaard. De richtlijn kwam tot stand in goed overleg met deskundige partijen, zoals TNO Bouw en Ondergrond, Aboma + Keboma, de Arbeidsinspectie en specialisten... Lees verder

Waarom?

Richtlijn Steigers is gebaseerd op de Europese wetgeving en normering inzake het werken op hoogte en het bouwen van steigers.

Lees verder

Voor wie?

Richtlijn Steigers is bedoeld voor iedereen die in professionele zin te maken heeft met steigerbouw of steigers gebruikt.

Lees verder

Wat is de status?

De Richtlijn Steigers geeft steeds de stand van de techniek weer, waarop instanties ook in de praktijk controleren.

Lees verder

Printversie?

Geïnteresseerd in een gedrukte versie van Richtlijn Steigers? Bestel dan direct een exemplaar van deze unieke uitgave.

Lees verder

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home